Liên lạc với chúng tôi

Liên hệ

Mr. Phạm Minh Tứ
E-mail: [email protected]

Địa chỉ:
Praha, Cộng hòa Séc

do thường xuyên đi công tác nước ngoài nên số Việt nam khó liên lạc, tuy nhiên email vẫn hoạt động :).